OVER ONS

Tweetalig beleid

Bij Us Stekje omarmen we de kracht van tweetaligheid. Dat betekent dat de leidsters in het Fries óf in het Nederlands spreken met de kinderen, zonder dat één van beide talen gebruikt wordt als voorkeurstaal. Uit wereldwijd onderzoek blijken vele voordelen.

Tweetalig beleid | Kinderopvang ûs Stekje

Kindjes die zowel Nederlands als Fries leren, pikken later sneller een derde of vierde taal op. Belangrijk is dat de leidsters het principe van één- persoon- één- taal hanteren en hun eigen taal vasthouden. 

De magische jaren tussen 0-4 zijn perfect voor het leren van meer dan één taal, ze nemen op als sponsen. Daarom is het zo belangrijk om zorgvuldig en consequent met beide talen om te gaan.

Komst ek by ús boartsjen?

 
Button