OVER ONS

Het team

Bij Us Stekje hechten we veel waarde aan stabiliteit en vertrouwen. Om die reden zijn we trots op ons vaste team van 24 toegewijde leidsters. Elke leidster heeft haar eigen groep kinderen, waardoor ze in staat is om een band op te bouwen en de unieke behoeften van elk kind te herkennen. 

Het team | Kinderopvang ûs Stekje

Hoewel iedere leidster haar eigen groep heeft, geloven we ook in de kracht van saamhorigheid en samenwerking. Bij onverwachte afwezigheid staat ons team altijd klaar om in te vallen op een andere groep. 

Dit zorgt niet alleen voor een soepele werking van de kinderopvang, maar draagt ook bij aan een sterk gevoel van gemeenschap. Die warmte en zorg dragen we over op elk kind dat we mogen verwelkomen bij Us Stekje. 


Komst ek by ús boartsjen?

 
Button